Auteur: Hans Alblas

Dag 36: dinsdag 12 april 2022

𝗪𝗲𝗲𝗸𝘁𝗵𝗲𝗺𝗮: Geven

Vrijheid, blijheid?

𝗨𝗶𝘁 𝗱𝗲 𝗕𝗶𝗷𝗯𝗲𝗹 – 2 Korintiërs 9:7

Ken je dat? Er wordt een collecte aangekondigd, een fondsenwerver houdt een praatje of de preek gaat over geld en je voelt meteen dat je je schrap zet. Geld en geven zijn van die onderwerpen, die de gemoederen flink kunnen beroeren. Wat vind ik dat ontzettend jammer. Het staat zo haaks op hoe het eigenlijk bedoeld is. In 2 Korintiërs 9 vers 7 lezen we bijvoorbeeld: Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.Deze tekst laat niets aan duidelijkheid te wensen over: geven zou nooit afgedwongen moeten worden. En dat is nu precies waar het vaak fout gaat. Gebukt onder de last van gaten in de begroting, zetten mensen anderen onder druk om die gaten te dichten. Door in te praten op hun schuldgevoel, grote beloningen in het vooruitzicht te stellen of juist te dreigen met een goddelijke vloek wordt het geld uit andermans zakken geklopt. Een schandalige praktijk in christelijke kringen, een klap in het gezicht van Jezus! God is een gevende God en door te geven, eren we Hem. Wat kunnen we een geweldige zegen verspreiden door vanuit Gods liefde de helpende hand te bieden aan wie onze steun goed kunnen gebruiken! Nooit ofte nimmer mag dat echter voortkomen uit dwang en daardoor met tegenzin gebeuren. God heeft lief wie blijmoedig geeft: van harte, met plezier en volkomen vrijwillig.

𝗨𝗶𝘁 𝗵𝗲𝘁 𝗹𝗲𝘃𝗲𝗻

Ik ken een Bijbelleraar die jarenlang voorganger is geweest en vele gemeenten heeft helpen stichten. Als het om geld ging, wilde hij vóór alles voorkomen dat hij bewust of onbewust zijn gemeenteleden zou manipuleren. Daarom had hij een gulden regel: nooit sprak hij in de gemeente over geven wanneer er een financieel tekort was. Alleen in tijden dat er voldoende inkomsten waren, gaf hij onderwijs over de Bijbelse principes rondom het geven.Vrijheid, blijheid dus? Ja en nee. Het is de verantwoordelijkheid van wie om geld vraagt om dat zó te doen dat de ander met een gerust hart ‘nee’ kan zeggen. Er is echter ook een verantwoordelijkheid bij wie kan geven om dat te doen wanneer het nodig is. Misschien wel zonder dat erom gevraagd wordt. Zo stuitend als manipulatie bij het vragen om geld is, minstens zo stuitend is het wanneer christenen vrijwel alles wat ze hebben voor zichzelf houden. Hoeveel méér mensen zouden kunnen worden bereikt met het evangelie, hoeveel méér gelovigen zouden kunnen worden toegerust met Gods Woord en hoeveel méér mensen in armoede en crises zouden kunnen worden geholpen als elke christen weg zou geven wat hij zelf niet nodig heeft…Een vriend van me leeft van giften en geeft alles wat hij heeft voor de dienst aan Gods Koninkrijk. De zomerperiode had hem en zijn vrouw geen rust en ontspanning gebracht. Kon hij iemand laten weten dat ze eigenlijk behoefte hadden aan vakantie maar daar geen geld voor hadden? Hij maakte het aan de Heer bekend en vroeg Hem om een speciale gift hiervoor. Enkele dagen later gaf iemand hem een fors bedrag, precies genoeg voor mijn vriend en zijn vrouw om op vakantie te kunnen gaan! De gever had de indruk dat de Heer dit tegen hem zei en erbij te zeggen dat ze dit bedrag alleen mochten besteden aan vakantie.

𝗨𝗶𝘁𝘀𝗽𝗿𝗮𝗮𝗸

Laten we zodanig de tijdelijke dingen bezitten, dat wij daardoor niet de eeuwige dingen verspelen. – Bernardus van Clairvaux (1090 – 1153)

𝗨𝗶𝘁𝗱𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴

Als je weerstand ervaart wanneer er gesproken wordt over geld en geven, ga dan bij jezelf na waar die weerstand vandaan komt. Is het omdat je onder druk gezet wordt door de ander? Of is er misschien een andere reden om niet meteen je portemonnee te trekken? Wíl je wel geven en heb je de vreugde daarvan al leren kennen? God verlangt ernaar dat jouw hart zijn hart weerspiegelt: Hij vindt het geweldig als je gráág en gul doet wat in jouw vermogen ligt om anderen te zegenen met je geld en bezit.

𝗠𝗲𝗲𝗿 𝘄𝗲𝘁𝗲𝗻?

Wil je meer achtergrondinformatie over de 40 dagen kalender en de schrijvers? Klik dan hier https://gabrielfb.nl/achtergrondinformatie-40-dagentijd/

2 Korintiërs 9:7