Weekthema: Liefhebben als Jezus

UIT DE BIJBEL – Johannes 14:15 en 23
14:15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
14:23 Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.


Deze twee teksten uit Johannes hoofdstuk 14 staan in de context van de komst van de Trooster, de heilige Geest, die ons bijstaat om de geboden van Jezus te vervullen.

UIT HET LEVEN
Voor een van de belangrijkste taken in het leven van mensen ontvangen we geen opleiding: opvoeden. Zelf heb ik samen met mijn vrouw twee kinderen mogen opvoeden. Nu mijn kinderen al bijna veertigers zijn en ik meer levenservaring heb, zou ik soms willen, dat ik het over mocht doen. Eén ding zou ik niet veranderen: onvoorwaardelijk van ze houden. Wat prachtig dat in de teksten van vandaag een relatie wordt gelegd tussen “liefhebben” en “geboden in acht nemen”. De grondslag waarom wij ons aan Gods geboden houden is niet respect en zelfs niet gehoorzaamheid, maar liefde. Omdat we van Jezus houden, willen we graag doen wat Hij van ons verlangt. We weten dat Hij altijd het beste met ons voorheeft en dat Hij geen dingen van ons zal vragen, die niet goed voor ons zijn. Daarbij heeft Hij ons de heilige Geest gegeven, die in dit gedeelte Trooster genoemd wordt. In de Griekse grondtekst staat hier Parakletos, een woord dat in die tijd “opvoeder” betekent. Deze Trooster heeft als Eeuwige meer ervaring en wijsheid dan wie dan ook. Wij hoeven aan Zijn opvoedkwaliteiten niet te twijfelen. Hij staat alle gelovigen bij (Handelingen 2:17) en zo kunnen wij ook elkaar aanmoedigen om de Weg die wij gaan te blijven volgen en zonder morren, maar uit liefde te doen wat Hij zegt.

UITSPRAAK
“Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.
Bron: Jan Ligthart (Nederlands onderwijzer en schrijver – 1859-1916)

UITDAGING
Denk eens na over wat u als geboden van Jezus beschouwt. De bergrede (Matteüs hoofdstuk 5-7) kan daarbij behulpzaam zijn. Weeg nu of je deze geboden probeert te volgen en zo ja wat je motivatie daarbij is. Volg je de geboden uit liefde? Voorbeeld: Jezus leert ons in Matteüs 6:31-32 dat wij ons geen zorgen moeten maken over materiële zaken, omdat Hij weet wat wij nodig hebben. Hoe is dat bij U?

Auteur: Paul van der Laan

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.