Auteur: Paul van der Laan
Dag 37: woensdag 17 april 2019
Weekthema: Stille week
Dienen


UIT DE BIJBEL
Johannes 13: 12-15 Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb? U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
Het wassen van de voeten was een dagelijks ritueel en werd in de regel verricht door slaven. In Filippenzen 2:7 lezen wij dat Jezus vrijwillig de gestalte van een slaaf (Grieks: doulos) heeft aangenomen. Het gaat hier vooral om onze houding. Zijn wij er op gericht de ander te willen dienen?  

UIT HET LEVEN
Er zijn evangelische kerkgenootschappen waar de voetwassing, naast de doop en het heilig avondmaal, als derde sacrament wordt beschouwd. Bijvoorbeeld bij de Church of God (Cleveland) in de Verenigde Staten. Veel kerkgenootschappen vieren dit op witte donderdag in de lijdensweek. Dit ritueel wordt ook mandatum genoemd, van het Latijnse woord dat gebod betekent. De huidige paus Franciscus I heeft er een vaste gewoonte van gemaakt om op witte donderdag demonstratief de voeten te wassen van personen, die door de maatschappij verworpen worden. In 2017 en 2018 waste hij de voeten van zware criminelen die gevangen zitten in de buurt van Rome. In 2016 waste hij de voeten van vluchtelingen met uiteenlopende geloofsopvattingen. Zelf kende ik dit gebruik niet uit eigen ervaring. In 2009 leidde ik een groep van een veertigtal Amerikaanse studenten in een studiecentrum in Jeruzalem. We waren daar ook tijdens de lijdensweek. Op witte donderdag besloot ik in navolging van Jezus dat wij elkaars voeten zouden wassen. Op de plaatselijke markt kochten wij een plastic teiltje, een schenkkan en wat handdoeken. De mannen wasten de voeten bij de mannen en de vrouwen bij de vrouwen. We zaten in een kring en iedereen werd gevraagd de voeten van de eerstvolgende te wassen. Verder waren er geen instructies. In de Amerikaanse cultuur stelt men hoge hygiënische eisen. Kussen wordt daarom niet snel gedaan en zelfs handen geven wordt tegenwoordig vaak vervangen door de zogenaamde boks. Velen moesten daarom een zekere gêne overwinnen om hier aan deel te nemen, maar uiteindelijk participeerde iedereen. Spontaan ging men tijdens het wassen van de voeten voor elkaar bidden en elkaar zegenen. Soms ging het met tranen gepaard. Het waren heilige en daardoor onvergetelijke momenten. Nu pleit ik er niet voor om van de voetwassing een vast ritueel te maken. Deze gebeurtenis moet ons wel aansporen om elkaar te dienen en eerder gericht te zijn op de ander dan op onszelf. Deze houding werkt ook in het zakelijk leven. Het bedrijf dat gericht is op het vervullen van de wensen van de klanten zal floreren en zelf meer voldoening uit haar inspanningen ontvangen.

UITSPRAAK
“De enige manier om God te dienen is door andere mensen te dienen.”
— Rick Warren, Amerikaanse baptistenvoorganger en auteur van o.a. het boek Doelgericht Leven

UITDAGING
Denk eens aan je directe buren of aan mensen uit je kerk. Wat zou je concreet voor hen kunnen doen? Hoe zou je hen het beste kunnen helpen? Als je het niet weet, wat let je om het hen zelf te vragen? Wees wel bereid om de daad bij het woord te voegen.             

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.

Ons adres:
Gabriël en Encour
Zielhorsterweg 71 
3813 ZX Amersfoort

Add Gabriel to your address book