Auteur: Paul van der Laan
Dag 38: donderdag 18 april 2019 – Witte Donderdag
Weekthema: Stille week
Focus houden


UIT DE BIJBEL
Lukas 22:39-46  En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem. Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt. En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. En toen Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij bij Zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En Hij zei tegen hen: Hoe kunt u slapen! Sta op, en bid dat u niet in verzoeking komt.
Een bekend gezegde van Nicolaas Beets luidt: “Een mens lijdt meestal het meest, voor het lijden dat hij vreest.” Soms wordt hier aan toegevoegd: “doch dat nooit op zal dagen. Zo heeft men meer te dragen, dan God te dragen geeft.” Wij zien hier Jezus die als mens letterlijk in doodsangst verkeert. Zijn discipelen blijkt ook niets menselijks vreemd. Ondanks al hun mooie beloften om de Heer bij te staan in Zijn uur van nood, worden zij overmand door de slaap.   

UIT HET LEVEN
Van 1995 tot 1999 mocht ik als eindredacteur dienen bij de Evangelische Omroep onder andere van het tv-programma Omega. Dat programma ging over bovennatuurlijke manifestaties en wonderen van God in onze tijd. In elke serie van zes programma’s kwam het thema bevrijding van duistere machten aan bod. Wij kozen hier bewust voor omdat het aantal reacties op dit thema overweldigend bleek te zijn. Normaal kregen wij zo’n duizend telefoontjes na de uitzending, maar als we het thema bevrijding aansneden waren dat er wel meer dan vijfduizend(!). Sommige mensen bleven van 23:00 uur tot 5:00 uur ’s morgens de herhaalknop indrukken om eindelijk met iemand hierover te kunnen spreken. De EO-nazorg had er haar handen vol aan. Een iedere keer terugkerend verschijnsel was dat er telkens tijdens de voorbereiding en opname van deze uitzending in ons gezin de meest merkwaardige zaken gebeurden. Een waterleiding die plotseling brak of de auto die het niet meer deed. Allemaal van die onverwachte zaken waar je niet op rekent. “Daar gaan we weer,” zeiden we dan tegen elkaar. Omdat dit een vast patroon was, namen wij een vast besluit: “We laten ons niet afleiden en gaan die dingen oplossen als de uitzending voorbij is.” Hoewel de gekke problemen hierdoor niet afnamen, hielp het wel om onze focus te houden op wat op dat moment het belangrijkste was. In het ‘Onze Vader’ bidden we “…en leidt ons niet in verzoeking.” Onze menselijke zwakheden zijn vaak een ingang, waardoor de boze vat op ons probeert te krijgen. Ons omgaan met geld kan een andere bron van verleiding zijn. Geld mag nooit meer zijn dan een middel en nooit een doel op zichzelf. Als dat wel zo is, dan is het zaak om wakker te worden, te bidden om verlossing en ons te richten op de Heer. 

UITSPRAAK
“God vraagt niet van je om tegen de duivel te vechten. Hij wil dat je leeft in de overwinning die Jezus voor je heeft behaald en dat je Zijn autoriteit oplegt aan de boze. Je bent als een politieagent die het verkeer regelt. Als hij zijn hand ophoudt, dan stopt het verkeer, omdat de agent op dat moment de staat vertegenwoordigt.” — Pedro Okoro, predikant en auteur.

UITDAGING
Ken je het grapje van de duivel die huilde op de stoep van de kerk? Hij huilde omdat hij overal de schuld van kreeg. Wat herken je in je leven als werk of tegenwerking van de boze? Op welke terreinen ben je ontvankelijk voor verleidingen? Bid nu het Onze Vader heel gericht met de onderkenning van deze analyse.               

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier

Ons adres:
Gabriël en Encour
Zielhorsterweg 71 
3813 ZX Amersfoort

Add Gabriel to your address book