Auteur: Paul van der Laan
Dag 39: vrijdag 19 april 2019 – Goede Vrijdag
Weekthema: Stille week
Alles geven om alles te winnen


UIT DE BIJBEL
Lukas 9:24 Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden?
Johannes 12: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven.
Twee teksten op deze Goede, ja allerbeste, Vrijdag. Dit is een dag van alles of niets. Je kunt niet een beetje sterven. Jezus gaf alles. Hij gaf Zijn leven. God gaf Zijn Zoon. Hierdoor kunnen wij alles winnen.   

UIT HET LEVEN
Ieder jaar probeer ik op Goede Vrijdag de volledige Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach te beluisteren. Het liefste woon ik één van de uitvoeringen in een Nederlandse kerk of concertzaal bij. Als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat ik in het buitenland vertoef, zoals dat de laatste achttien jaar het geval was, dan luister ik deze helemaal af met het libretto bij de hand. Iedere keer weer ben ik tot tranen toe ontroerd en lijken de uren wel voorbij te vliegen. Ik ben bepaald niet de enige op wie dit meesterwerk zo’n sterke indruk maakt. De tv-presentator Paul Witteman zegt hierover:“De Mattheüs-Passion slaagt erin ongelovigen één dag per jaar aan de rand van bekering te brengen. Het hoofd vol bloed en wonden brengt me op de gedachte dat een andere wereld mogelijk moet zijn”. Als dit al op ongelovigen zo’n indruk maakt, hoeveel te meer op ons voor wie dit offer aan het kruis ook werkelijk de vergeving van onze zonden inhoudt. Het blijft je verstand te boven gaan. Jezus die alles had en alles bezat, deed vrijwillig van Zijn weelde afstand om te sterven voor onze rebellie tegen God. Hierdoor is vergeving mogelijk en kan de verbroken relatie met onze Schepper hersteld worden. Zo komen de heiligheid, de rechtvaardigheid, de genade en de liefde van God op een unieke wijze samen in één punt van de tijd. Het dieptepunt en tegelijk het hoogtepunt van de geschiedenis van de mens. Dit heeft niemand kunnen bedenken. Juist daarom moet het wel van God zelf komen.
Het grootste verlies is zo de grootste winst geworden. Mogelijk ben je in je persoonlijk of zakelijk leven wel eens door een moeilijke periode gegaan en begreep je niet waarom je dat allemaal moest doormaken en riep je als Jezus uit: ”Mijn God, waarom heeft u mij verlaten?” Het lijden en sterven van Jezus Christus op Goede Vrijdag toont aan dat God bij machte is om uit de schijnbare dieptepunten van ons leven iets prachtigs te laten voortkomen, zolang we maar bereid zijn om ons volledig aan God toe te vertrouwen.

UITSPRAAK
“Wat is er goed aan Goede Vrijdag? Waarom noemen we het niet Slechte Vrijdag? Omdat uit het ogenschijnlijk slechte het onuitsprekelijke goede voortkwam. Het goede overwint het kwade. Het slechte is tijdelijk, het goede is eeuwig.” — Randy Alcorn, Amerikaans auteur

UITDAGING
Beluister eens de hele Matthäus Passion van Bach en lees de tekst mee! De oorspronkelijke Duitse tekst met Nederlandse vertaling van Mark Nauta vind je hier.                     

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.

Ons adres:
Gabriël en Encour
Zielhorsterweg 71 
3813 ZX Amersfoort

Add Gabriel to your address book