Weekthema: Gerechtigheid

UIT DE BIJBEL – 2 Petrus 3:13
Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

De vraag wanneer het moment van de wederkomst van Christus zal plaatsvinden houdt de christenen al bijna twintig eeuwen bezig. Uit dit hoofdstuk blijkt dat men ook in de tijd van de apostelen, al de vraag stelde: “Waar is de belofte van Zijn komst?” (vs. 4). Juist omdat wij de dag van Zijn wederkomst niet weten, moeten wij er elk moment naar uitzien en er klaar voor zijn. Daarbij zien wij niet uit naar het oordeel, maar naar een vernieuwing van Gods schepping waar gerechtigheid woont.

UIT HET LEVEN
We leven in een maatschappij waar onze wensen het liefst vandaag nog moeten worden ingelost. In de literatuur is de laatste jaren veel geschreven over de voordelen van de zogenaamde “delayed gratification”. Hiermee wordt kortweg bedoeld: je verzetten tegen een kleinere, maar onmiddellijke beloning om later een grotere of meer duurzame beloning te ontvangen. Dit resulteert in een gelukkiger en meer voldaan leven. Toch blijkt uit vele onderzoeken, dat mensen in de praktijk bijna altijd kiezen voor de onmiddellijke beloning. Mijn verzuchting in de meditatie van gisteren, vindt balans in de vaste overtuiging dat er een dag aanstaande is dat wij allen in gerechtigheid zullen wonen. In het Nieuwe Testament zien wij een voortdurende spanning tussen ‘Het koninkrijk Gods dat gekomen is’ en ‘Het Koninkrijk Gods dat niet vervuld is’. De evangelische theoloog George Eldon Ladd heeft dat thema in zijn Theology of the New Testament tot in detail uitgewerkt. Het is de opdracht van de Nieuwtestamentische gemeente en de individuele gelovige om nu al te leven vanuit wat in de toekomst voor ons in het verschiet ligt. Hebreeën 6:5 noemt dat ‘proeven van de krachten van de komende wereld’.  Laten wij in onze tijd daarom al tonen wat het betekent om in gerechtigheid te wonen. Al is het nog niet volkomen vervuld, we proberen het met Gods kracht nu al voor te leven. In de vaste hoop dat gerechtigheid in de toekomende nieuwe hemel en aarde even vanzelfsprekend zal zijn als de zuurstof die wij nu inademen. Dan mogen we in het hier en nu al de vruchten plukken van onze uitgestelde beloning.

UITSPRAAK
De Bijbelse definitie van hoop is  ‘vertrouwensvolle verwachting’.
Bron: https://www.gotquestions.org/hope-Bible.html

UITDAGING
Probeer zelf eens de voordelen te ontdekken van ‘uitgestelde beloning’. Bedenk eens iets wat je heel graag wilt doen, maar dat nu te kostbaar is om te doen. Leg daar elke maand een bedrag voor opzij tot je wel het benodigde budget hebt verzameld. Ga er beslist geen geld voor lenen. Je zult merken hoeveel voldoening het geeft als je je doel hebt bereikt. En… elke maand kom je er dichterbij. Dat geeft al veel voorpret.

Auteur: Paul van der Laan                    
Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.