Auteur: Paul van der Laan 
Dag 4: zaterdag 9 maart 2019
Weekthema: Meer door minder
Vasten in uitgaven

UIT DE BIJBEL
Filippenzen 4:11 “Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer.”
Paulus schrijft zijn brief aan de gemeente te Filippi, een stad in het oude Macedonië, terwijl hij zelf in de gevangenis te Rome verblijft. Ondanks zijn moeilijke omstandigheden is het kernwoord in deze brief “blijdschap”. Ook in dit citaat benadrukt hij dat de omstandigheden niet zijn rust of levensgeluk bepalen.
UIT HET LEVEN
Mijn dochter Natasja Naron, oprichter en directeur van Gabriël Financiële Bescherming, wilde eens aan den lijve ervaren waar onze behoefte naar steeds meer vandaan kwam. Geïnspireerd door het boek Leven van € 1 per dag van Kath Kelly[1], besloot zij dit zelf een maand lang vol te houden. In een lezenswaardig artikel onder de titel “Vrede voor de rups”, beschreef ze haar persoonlijke ervaringen en concludeerde: “Het is een maand waar ik tevreden op terug kijk. Al waren er momenten dat het lastig was, het ging me al met al makkelijker af dan ik aanvankelijk gedacht had. Minimaal een maand zou iedereen dat volgens mij moeten kunnen. Ik zou het zo nog een keer doen. Misschien dan ook wel langer. Ik kijk terug op een tijd waarin ik meer dan in andere periodes heb mogen genieten van de vrede die gepaard gaat met de bewustwording van wat ik heb.” Hoewel duurzaamheid en bewuster omgaan met hetgeen God haar had toevertrouwd niet het oorspronkelijke doel was, bleek dit wel een onlosmakelijk bijproduct. De omstandigheden dwongen haar om het uiterste te halen uit de beperkte producten die zij zich kon veroorloven op zo’n laag budget. Onthouding, in dit geval van materiële zaken, kan zo heel heilzaam zijn en je bewustwording vergroten.
In deze consumptiemaatschappij wordt onze behoefte naar producten door slimme marketing tot buitenproportionele hoogte opgestuwd. De Bijbel spoort ons echter aan om tevreden te zijn als we voorzien zijn in basisbehoeften als voedsel en kleding (1 Timotheüs 6:8). We moeten ervoor waken om niet te vallen voor de verleidingen van hebzucht en geldzucht. In dat kader is het nuttig voor mensen die God gezegend heeft met een riant inkomen om op gezette tijden eens met een (veel) lager budget rond te komen.

UITSPRAAK
De essentie van vasten is dat wij door vrijwillig gekozen onthouding ons beter kunnen afstemmen om de wil van God te verstaan.
UITDAGING
Ik wil je uitdagen om ook eens tijdelijk van een laag budget te leven. Als je van grote uitdagingen houdt, dan is een maand leven van een euro per dag aan variabele uitgaven wellicht iets voor jou. Maar een ander bedrag kan natuurlijk ook. Het gaat om de kracht van de bewustwording die het geeft. Dat je weer beseft wat je anders onbewust uitgeeft. Dat je eens kritisch gaat kijken naar je voedselvoorraden die wellicht bijna over datum gaan. En dat je wordt stilgezet bij het feit dat echt geluk niet zal verminderen als je een tijdje minder uitgeeft. 
 [1]  Zie mijn vastenmeditatie in de serie van 2018: Dag 30 – dinsdag 20 maart 2018.
   
Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.
Ons e-mailadres:
Gabriël, Zielhorsterweg 71, Amersfoort, Utrecht, 3813ZX, Netherlands
Add us to your address book