Weekthema: Liefhebben als Jezus

UIT DE BIJBEL – Johannes 17:22-23
En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

In dit zogenaamde hogepriesterlijke gebed van Jezus wordt benadrukt hoe essentieel eenheid onder christenen is. Door het verzoenend sterven van Christus is de oorspronkelijke eenheid met onze Schepper hersteld. Dat verbindt ons met elkaar en met de drie-enige God.

UIT HET LEVEN(verhaal van Leo Tolstoy uit 1885)
Een bisschop reist op een vissersboot naar het Solovétsk-klooster. Tijdens de reis hoort de bisschop over drie oude kluizenaars die op dit eiland wonen op zoek naar ‘redding voor hun ziel’.  De bisschop deelt de kapitein vervolgens mee dat hij het eiland wil bezoeken. De kapitein probeert hem te ontmoedigen door te zeggen: ‘die oude mannen zijn de moeite niet waard. Ik heb horen zeggen dat het dwaze oude kerels zijn die niets begrijpen en nooit een woord spreken.’ De bisschop staat erop en de kapitein stuurt het schip naar het eiland. De bisschop vertrekt vervolgens in een roeiboot. Eenmaal aan wal ontmoet hij de drie kluizenaars. De bisschop deelt de kluizenaars mee dat hij van hen heeft gehoord en van hun zoektocht naar redding. Hij vraagt ​​hoe zij redding zoeken en hoe zij God dienen, maar de kluizenaars zeggen dat zij ook niet weten hoe en dat zij slechts eenvoudig het volgende gebed bidden: “U bent drie, wij zijn drie, ontferm u over ons.” De bisschop legt uit dat ze wel een beetje kennis hebben, maar nog niet op de juiste manier bidden. Hij onderwijst hen over de incarnatie en de leer van de Drie-eenheid en probeert hen het “Onze Vader” te leren. De eenvoudige kluizenaars kunnen de woorden echter niet onthouden. Zij oefenen het “Onze Vader” tot laat in de nacht, door het telkens te herhalen. Nadat hij ervan overtuigd is dat ze het “Onze Vader” kunnen opzeggen, vertrekt de bisschop van het eiland en dringt er bij de kluizenaars op aan om voortaan te bidden zoals hij ze heeft geleerd. De bisschop keert terug naar de vissersboot en vervolgt zijn reis. Aan boord merkt de bisschop dat hun schip wordt gevolgd. Eerst denkt hij dat er een boot achter hen aankomt, maar hij beseft al snel dat de drie kluizenaars over het wateroppervlak rennen alsof het droog land is. De kluizenaars halen het vaartuig in. De kapitein stopt de boot en de kluizenaars zeggen tegen de bisschop: “Dienaar van God, we zijn het gebed vergeten. Zolang we het bleven herhalen, herinnerden we ons het, maar toen we hiermee stopten, raakten we de woorden kwijt. We kunnen ons er niets meer van herinneren. Leer het ons nog eens, alstublieft”. De bisschop antwoordt de kluizenaars hevig ontdaan: “Mannen van God, ga voort met Uw eigen gebed. Het is niet aan mij om u te onderwijzen. Bidt voor ons zondaars en bidt ook voor mij.” Hierna draaiden de kluizenaars zich om en liepen terug naar hun eiland.

UITSPRAAK
“Respect heeft de lege plaats ingenomen, waar liefde had moeten zijn.”
Bron: Leo Tolstoy in zijn roman “Anna Karenina”.

UITDAGING
Maak eens twee kolommen. Noem de ene kolom “Wat verdeelt” en de andere kolom “Wat brengt bijeen”.  Schrijf in elke kolom een aantal toepasselijke trefwoorden, zonder hier al te lang over na te denken.
Wat is op jouw leven van toepassing?

PAASBONUS
Morgen – zondag 12 april 2020 – vieren wij Pasen en gedenken wij dat Jezus uit de dood is opgestaan. Prachtige muziekstukken zoals de Matthäus-Passion van Bach sluiten het passieverhaal af met het sterven en de begrafenis van Jezus Christus, maar Goede Vrijdag en Pasen zijn onlosmakelijk verbonden. Zonder Pasen geen opstanding en geen leven na ons aards sterven. Een lied die de twee-eenheid van Goede Vrijdag en Pasen prachtig verwoord is het lied van Kari Jobe, in het Nederlands vertaald als “In eeuwigheid” (Opwekkingsliederen 799). Beluister de onderstaande video en laat de tekst op je inwerken.

Oorspr. titel: Forever (We sing Hallelujah) Tekst en muziek: Brian Johnson / Kari Jobe / Jenn Johnson / Gabriel Wilson / Joel Taylor / Christa Black Gifford Ned. tekst: Harold ten Cate

Auteur: Paul van der Laan

Dit was de laatste inspiratie van de 40 dagen: geld als middel voor zinvol leven. We hopen dat de mails je hebben geïnspireerd. Maandag ontvang je van ons nog een mail met vervolgmogelijkheden hoe je je meer kan verdiepen in dit onderwerp. Voor nu wensen we je namens Gabriël Financiële Bescherming en Stichting Encour een gezegende en betekenisvolle viering van het Paasfeest!