Auteur: Ben Lankhaar 
Dag 5: maandag 11 maart 2019
Weekthema: Rijkdom
Wie is rijk?

UIT DE BIJBEL
Openbaring 2:9 “Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.”
UIT HET LEVEN
Toen ik nog op de basisschool zat, zei mijn vader wel eens tegen mij: ‘Als je een gulden hebt die je niet nodig hebt, dan ben je rijk.’ Daarmee wilde hij aangeven dat je zelfs met die onnodige gulden al meer hebt dan menig mens. Een oude weduwe vertelde eens trots over haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. ‘Dan ben je toch rijk’ zei ze. Deze oude vrouw voelde zich rijk, maar het had niets met geld te maken. Het hangt er dus maar vanaf vanuit welke invalshoek je de vraag ‘wie is rijk?’ gaat beantwoorden. De invalshoek in de brief aan Smyrna in Openbaring 2 is van geestelijke aard. In verdrukking en armoede krijgt de gemeente in Smyrna te horen dat ze rijk zijn. Rijk omdat ze in hun geloof blijven staan, ondanks alles. Hun rijkdom is hun trouw aan God. Ze worden geprezen om hun volharding en ze worden bemoedigd te blijven volharden. In Openbaring 2:10b staat: “Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.” Een grotere rijkdom dan het eeuwige leven met Jezus in Gods Koninkrijk is er niet. Hier is één mogelijk antwoord op de vraag wie rijk is.

UITSPRAAK
Echte rijkdom is niet te koop, maar wordt ons gegeven in Christus.
UITDAGING
Lees ook de brief aan Laodicea (Openbaring 3:14-22). Let daarbij vooral op vers 17.
                    
Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.
Ons e-mailadres:
Gabriël, Zielhorsterweg 71, Amersfoort, Utrecht, 3813ZX, Netherlands
Add us to your address book