Weekthema: God liefhebben boven alles

UIT DE BIJBEL – EXODUS 20:2-3
Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

UIT HET LEVEN
Als we het over onze economie hebben, lijkt het belangrijkste onderwerp altijd ‘koopkracht’ te zijn. Koopkracht is wat ons ertoe brengt om politieke partijen te steunen of te verwerpen. Het is de belangrijkste indicator voor het welzijn in onze huidige samenleving. Geld is neutraal: het is van zichzelf noch goed, noch slecht. Geld werkt als een vergrootglas. Het onthult en accentueert het karakter. Voor een probleemdrinker creëert geld meer dronkenschap. Geld kan onzekere mensen angstig maken. Ongedisciplineerde mensen zullen snel geldgebrek lijden. In de handen van zorgzame en vrijgevige mensen, zal het resulteren in liefdadigheid. 

Achter geld schuilt een macht en velen van ons leven onder de duim van die dictatoriale heerschappij. Jezus ontmaskerde een valse god achter geld, die hij ‘mammon’ noemde. “Niemand kan twee meesters dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal toegewijd zijn aan de een en de ander verachten. Je kunt niet zowel God als mammon dienen.” (Matteüs 6:24)

Als zakenman heb ik deze macht achter het geld ervaren. Banken oefenen een enorme macht uit bij het verstrekken van krediet en klanten oefenen macht uit door een leverancier uit te buiten of zelfs hun rekeningen niet op tijd te betalen.  We hebben veel voorbeelden gezien van corrupte zakenmensen en politici die financiële macht uitoefenen om contracten binnen te halen, om steekpenningen te vragen en werknemers te manipuleren. Op persoonlijk vlak werkt mammon op subtiele wijze, waarbij hij ons verleidt om dingen te kopen die we ons niet kunnen veroorloven, met de belofte dat deze nieuwe aankoop ons veel voldoening zal geven. Uit ervaring weet ik dat deze tevredenheid niet lang duurt. De nieuwigheid slijt snel. 

Het woord dat Jezus gebruikte om deze kracht te beschrijven, mammon, is afgeleid van een woord dat betekent ‘op wie ik vertrouw’. Jezus onthult dat mammon de macht van het geld gebruikt om mensen te verleiden, en te controleren op een manier die haaks staat op Gods wegen.  

UITSPRAAK
De invloedrijke atheïstische filosoof Nietzsche zei: “Wat ooit werd gedaan voor de liefde van God, wordt nu gedaan voor de liefde voor het geld; dat is voor de liefde voor datgene wat nu het hoogste gevoel van macht en een goed geweten geeft.”

UITDAGING
Mammon strijdt om onze toewijding. Jezus vraagt ons te kiezen, Gods wegen of de wegen van mammon. Het gebruik van geld via Gods weg zal leiden tot vrede, liefde, vreugde, tevredenheid en vervulling. Mammon’s manier zal leiden tot stress, angst, manipulatie en hebzucht. Wat ga je kiezen?

Auteur: Peter Briscoe

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.