Auteur: Ben Lankhaar
Dag 6: dinsdag 12 maart 2019
Weekthema: Rijkdom
Abraham, een rijk voorbeeld

UIT DE BIJBEL
Genesis 13:2 “En Abram was zeer rijk, aan vee, aan zilver en aan goud.”
UIT HET LEVEN
We hebben wel eens de neiging om onze rijkdom af te meten aan wat anderen hebben. Is de auto van mijn buurman duurder of is het huis van dat gemeentelid groter? Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik betrap mezelf weleens op dit soort gedachten. Even die jaloezie, even dat gevoel iets niet te hebben wat de ander wel heeft. Alhoewel je eigenlijk alles hebt, voel je toch dat onprettige gevoel. Hoe vaak koppelen wij hoe we ons voelen en hoe we over anderen denken aan wat andere mensen hebben? Hoe zullen de mensen naar Abraham en zijn rijkdom gekeken hebben? In de Bijbel wordt de rijkdom van Abraham wel benoemd, maar niet als voorbeeld om na te jagen. Het rijke voorbeeld dat wel gegeven wordt, is het geloof van Abraham. In Romeinen 4:20 staat: “En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf.” Dat is pas een rijk voorbeeld om na te jagen.

UITSPRAAK
Jaag niet naar aardse rijkdom, maar naar eeuwigheidswaarde.
UITDAGING
Probeer je ogen en gedachten bewust te richten op mensen die rijke geloofsvoorbeelden zijn. Ook een mooie uitdaging op het moment dat je jezelf betrapt te veel aandacht te hebben voor de materiële voorbeelden om je heen.                     

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.
Ons e-mailadres:
Gabriël, Zielhorsterweg 71, Amersfoort, Utrecht 3813ZX, Netherlands
Add us to your address book