Weekthema: God liefhebben boven alles

UIT DE BIJBEL – EXODUS 20:4-6
U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.

Dit tweede van de Tien Geboden verbiedt niet het maken van afbeeldingen maar het buigen voor die beelden en het dienen ervan. Dat mag niet omdat dat overlopen betekent. God ging een duurzame overeenkomst aan met zijn volk. Aanbidding van beelden is een regelrechte schending van dat akkoord. Dat laat God niet zomaar passeren.

UIT HET LEVEN
Een vrouw die ik kende wilde emigreren met haar gezin. Maar, zo zei ze, niet zonder Gods toestemming. Dus wachtte ze. En wachtte ze. Toen er geen bericht van Boven kwam, emigreerde ze alsnog, licht gedesillusioneerd. Hier in Exodus 20 staat een tekst waar we niet goed mee uit de voeten kunnen. Wat hebben wij nou met beelden? Daar gaan we toch niet voor op onze knieën? Nou… eigenlijk wel, en dan wil ik het niet zozeer hebben over het bekende rijtje van geld, seks, drugs en carrière. Dat past meer onder het Eerste Gebod, dat gaat over afgoden. Voor het Tweede Gebod ligt het wat subtieler. Daaronder vallen vooral zelf gefabriceerde godsbeelden waarvan we denken dat het God is. Zulke beelden verzint iedereen, daar wil ik zelf ook niet onderuit glippen. 

Dat emigratieverhaal geeft er een mooi voorbeeld van. God is voor die vrouw laten we zeggen de Directeur van het Leven die onder alles zijn krabbel moet zetten. En zo zijn er talloze voorstellingen van God die op zijn best maar een klein onderdeel van hem laten zien. God als bevelende Generaal, als bedienende Ober, als gulle Supersinterklaas, als werkloze Toeschouwer, als consequente Computer. Probeer die voorbeelden zelf eens concreet in te vullen. Je kunt ze bij de mensen om je heen herkennen. Soms heeft iemand een vreselijke sculptuur gebeeldhouwd en bukt daarna zijn leven lang voor die Despoot. Soms doet iemand business met zijn zelfgeboetseerde Zakenrelatie: ‘Als ik nou in ieder geval goed ben voor mijn naaste, moet U mij zegenen!’. Maar God is altijd méér. Hij is niet in één beeld te vangen. Daarom biedt ook de Bijbel ons vele godsbeelden: Schepper, Vader, Echtgenoot, Herder, Eeuwige, Alfa en Omega, Aanwezige, Barmhartige, Rots, Schuilplaats en meer. Het is aan te raden om al die aangeboden beelden te combineren en te luisteren naar wat ze ons vertellen. Dat maakt onze voorstelling van God evenwichtiger. We komen dan dichter bij het hart van God en zien dan pas goed hoezeer Hij onze liefde waard is. 

UITSPRAAK
“Identificeer God niet te snel met jouw godsbeeld.”

UITDAGING
Ga eens na op welke verschillende manieren jij in je leven over God gedacht hebt. Probeer voor jezelf te omschrijven welke godsbeelden je uit de ruwe rots van je herinnering terug kunt halen. 

Auteur: Leo de Vos

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.