Auteur: Ben Lankhaar 
Dag 7: woensdag 13 maart 2019
Weekthema: Rijkdom
Oog van de naald

UIT DE BIJBEL
Lukas 18:24-27 “Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei Hij: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het Koninkrijk van God binnengaan. Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. En zij die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden? Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.”
UIT HET LEVEN
Deze verzen uit Lukas volgen op het gesprek met iemand die Jezus de vraag stelde wat hij moest doen om het eeuwige leven te erven. Deze rijke man vertelde dat hij vanaf zijn jeugd alle geboden in acht genomen had. Hij werd echter diepbedroefd toen Jezus hem vroeg afstand te doen van zijn rijkdom. De invloed die rijkdom op het hart kan hebben is kennelijk zo groot dat Jezus na deze ontmoeting er nog verder op in gaat. Die woorden in vers 24 zijn toch even schrikken: “[…] Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het Koninkrijk van God binnengaan.” Vooral als je bedenkt dat Nederland toch één van de rijkste landen ter wereld is. Zoals Jezus het stelt, klinkt het wel als een boeiend probleem om rijk te zijn. In ieder geval als je ernaar verlangt om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Ik zie zo gauw twee oplossingen. De eerste is afstand doen van onze rijkdom door het weg te geven aan anderen. De tweede optie is erkennen dat alles wat we hebben van God is. De eerste optie klinkt moeilijker dan de tweede, maar als we eerlijk zijn dan gaat het er bij beide opties om dat we in ons hart helemaal afstand doen van onze rijkdom. Helemaal? Dat is toch onmogelijk…met onze zondige natuur? Voor jou en voor mij wel, maar gelukkig is hetgeen wat voor ons onmogelijk is, wel mogelijk bij God. Dat doet me denken aan Pasen. 
UITSPRAAK
Mattheüs 6:21 “Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”
UITDAGING
Geef al je bezittingen weg en… nee, de uitdaging is om vandaag tijd te nemen om te bidden. Vraag God om je te laten zien waar je hart nog vast zit aan aardse rijkdom. Doe daar afstand van door het aan Hem terug te geven. Met Zijn hulp is dat mogelijk.
                       
Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.Ons e-mailadres:
GabriëlZielhorsterweg 71Amersfoort, Utrecht 3813ZXNetherlands
Add us to your address book