Weekthema: God liefhebben boven alles

UIT DE BIJBEL – EXODUS 20:7
Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan.

Mozes benadrukt hier in dit hoofdstuk nogmaals dat we de naam van onze Heer met respect dienen te hanteren. Met name in deze tijd waarin autoriteit en gezag onder vuur ligt, moet dat jou en mij tot nadenken stemmen.

UIT HET LEVEN
Graag wil ik een voorval uit mijn eigen leven met u delen. Wil en ik hebben er altijd naar gestreefd om in al onze financiën transparant te zijn en in overeenstemming met de principes van God. Nog niet zolang geleden werden we geconfronteerd met iets wat bij ons kapot ging. We vroegen een bedrijf om een offerte en daar kwam een bedrag uit dat ver boven ons budget uitging. We spraken daarover met de betreffende firma en de directeur gaf aan dat, wanneer we het contant zouden afrekenen, de BTW niet berekend zou worden. Het bedrag kwam daardoor wel binnen het bereik van ons budget. Wat was het aanlokkelijk om daar dankbaar gebruik van te maken, maar we realiseerden ons ook dat alles wat we in de jaren van ons huwelijk aan christelijke financiële integriteit hadden opgebouwd in één klap teniet zou worden gedaan. We hebben de man bedankt voor het genereuze aanbod, maar gaven aan graag een factuur met BTW te willen ontvangen. Uiteindelijk deed het bedrijf een extra stap en kwam de rekening veel lager uit dan de oorspronkelijke offerte.

Als we dan kijken naar het stukje dat we hebben gelezen, dan gaat het niet zozeer over het verkeerd gebruiken van de naam van de Heer, maar de Bijbel spreekt luid en duidelijk over misbruik. We kunnen ons allemaal wel voorstellen, wat het verkeerde gebruik van zijn naam inhoudt. Woorden die we er, zonder er bij na te denken, uitgooien, of nog erger: de naam gebruiken in ongepaste krachttermen. Ik denk niet dat dit de kern is, wat hier wordt bedoeld. Op het moment dat wij er voor kiezen om Jezus in ons leven toe te laten en Hem de autoriteit daar over geven, dan dragen wij zijn naam. We zijn op dat moment ambassadeurs van Zijn koninkrijk en dat schept verantwoordelijkheid. We dragen als het ware de principes en de normen en waarden van dat koninkrijk uit in en door ons leven.

UITSPRAAK
Hier sta ik, ik kan niet anders”
Maarten Luther, Worms 18 april 1521
Wanneer we oprecht willen leven volgens de normen en waarden van God dan komen er momenten dat we moeten zeggen: Ik kan niet anders, dit is wat God wil.

UITDAGING
Wanneer wij de naam van Christus in ons leven werkelijk willen uitdragen en dat niet in onze eigen kracht doen, dan zullen we evenals Luther moeten kiezen tussen Gods wil doen en gehoorzamen, of de stem van Hem in ons leven negeren en daarmee schade oplopen aan onze ziel.  Maak nu de keus om een ambassadeur van Christus te zijn. In alles wat je zegt en doet vertegenwoordig je Hem!

Auteur: Joop Gankema

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.