Auteur: Ben Lankhaar 
Dag 8: donderdag 14 maart 2019
Weekthema: Rijkdom
Christen zijn en rijkdom

UIT DE BIJBEL
Lukas 12:21 “Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.”
UIT HET LEVEN
De Bijbel is niet zuinig als het gaat over rijkdom. Er valt dan ook veel te ontdekken. Bijvoorbeeld dat rijkdom op zichzelf niet verkeerd is. Denk maar aan de rijkdom die Abraham had. Bij koning Salomo zien we dat rijkdom een zegen van God kan zijn. God gaf Salomo naast wijsheid ook rijkdom. Er zijn ook voorbeelden dat rijkdom op een verkeerde manier verkregen wordt. Dat zien we bijvoorbeeld bij de tollenaars. Er staan ook veel waarschuwingen in de Bijbel met betrekking tot rijkdom. In Lukas 12 lezen we over een rijke man die flink bezig was met zijn rijkdom. Zelfvoldaan keek hij naar wat hij vergaard had en hoe hij zijn pensioen voor elkaar had. En dan lezen we in vers 20: “Maar God zei tegen hem: Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u opeisen; en wat u gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?” Even een sprongetje naar onze tijd en ons land. Nederlanders staan bekend als zeer onzekerheidsmijdend. Dat uit zich onder andere in een overvloed aan regels, verkeersborden en verzekeringen. Het vreemde hiervan is dat christenen ondanks de vele waarschuwingen in de Bijbel de risico’s die rijkdom met zich meebrengt lang niet altijd erkennen. Daar ontbreek ik ook niet aan. Laten we ons dan niet verblinden en vergeten dat er ook een andere kant van de medaille is. 
UITSPRAAK
Rijk zijn is niet zonder risico’s.
UITDAGING
Bedenk vandaag vijf risico’s die met rijkdom te maken hebben. Loop jij zelf momenteel risico? Zo ja, neem dit dan serieus. Het gevaar is reëel.
                    
Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.Ons e-mailadres:
GabriëlZielhorsterweg 71Amersfoort, Utrecht 3813ZXNetherlands
Add us to your address book