Weekthema: God liefhebben boven alles

UIT DE BIJBEL – Exodus 20:8-11 
Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

In deze tekst gaat het niet zozeer om een dag die je aan God moet toewijden. Het gaat om rust. Sabbat betekent ophouden. Je mag je werk stopzetten, en je mag ook niemand dwingen door te werken. Dat was een opluchting voor het slavenvolk van Egypte dat nooit rust kreeg!

UIT HET LEVEN
De president van Zwoegië zag hoe zijn volk zich dag in dag uit afpeigerde en besloot een werkloze Uitlaatdag in te stellen. Eens in de zeven dagen zo’n uidee, dat vond hij een goed idee. De mensen beleefden de uidee week na week uitzinnig van plezier. De wallen onder hun ogen verdwenen en de president glimlachte tevreden. Hij genoot zelf ook van zijn uidee. Maar na jaren was de nieuwigheid eraf voor de mensen. De uidee werd gewoon, daarna saai, later vervelend en tenslotte een kwelling. Er kwam een actiegroep voor afschaffing, maar de meerderheid verdedigde de uidee met grof geweld. Men duwde de Rustwet door het parlement en een volksmilitie zag toe op naleving. De president zuchtte gelaten. Hij zag op zijn uidee door het raam dat zijn dahlia’s bijna werden verstikt door onkruid. ‘Hoe symbolisch!’ dacht hij toen hij met een schoffeltje zijn tuin in liep om lekker aan de slag te gaan. Een patrouille zag de president daar zitten op zijn knieën, nam hem gevangen, paste standrecht toe en onthoofde hem. Op een zwoegdag. 

Dit verhaal dat ik ooit ergens tegenkwam en bewerkte, toont een eigenaardig menselijke trekje: de neiging om alles wat God ons geeft om ons leven te verrijken, te veranderen in dogma’s en wetten die ons leven verarmen. We zeggen: ‘Tien Geboden’ maar er staat in het Hebreeuws ‘Tien Woorden’. Thora betekent niet Wet maar Onderricht. Zo is ook de  sabbat als gunst verworden tot een wetsartikel en moet een lifestyle magazine ons tegenwoordig met anti-verveeltips redden van een saaie zondagmiddag. Maar de sabbat is Gods geste aan ons, een bemoediging om de kunst van het ophouden te beoefenen. De Trappisten doen dat zeven keer per dag als zij hun werkzaamheden onderbreken om naar de diensten te gaan. Daarmee breng je orde en evenwicht in je werkritme, en ook in je hoofd, in de spanning van je maagspier, in je zelfbeheersing en in de omgang met medezwoegers.

UITSPRAAK
Markus 2:27 “En Jezus zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat.”

UITDAGING
Als je aan een lange klus zit te werken, onderbreek die dan bewust enkele malen, met even relaxen, een wandeling, een telefoontje waar je iemand mee verrast of andere leuke dingen. Doe dit regelmatig met lange klussen. Word je voortdurend opgejaagd door een werkgever, neem dan een hele sabbat de tijd om je samen met je partner af te vragen hoe groot de impact daarvan is op je leven, je gezin en je gezondheid. 

Auteur: Leo de Vos

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.