Partners

Encour wil haar visie zoveel mogelijk gestalte geven door samen te werken met andere organisaties. Samen met hen willen we mensen  helpen de bijbelse principes van vrijheid te ontdekken, toe te passen en door te geven. We geloven dat Gods koninkrijk daarmee zichtbaar wordt en uitbreidt. 

Compass

Compass is een wereldwijde beweging die mensen ondersteunt in het leven in financiële vrijheid. Encour is eveneens leider van Compass Europe. Peter Briscoe is voorzitter van het Europese Leadership Team en Bert den Hertog (bert.denhertog@compass1.eu) is directeur van Compass Europe.

Landelijk diaconaal bureau CGK

Sinds 2016 werkt Encour samen met het landelijke diaconale bureau van de Christelijk Gereformeerde kerken. De cursus ‘Jouw geld telt’ is in samenwerking met het bureau doorontwikkeld naar de cursus ‘Voldaan’ die past bij de achterban.

Diaconaal Steunpunt

Dit is diaconale bureau van de GKV en NGK. De cursus ‘Jouw geld telt’ is in samenwerking met het bureau doorontwikkeld naar de cursus ‘Voldaan’ die past bij de achterban.

Bedrijfsgebed

In 2016 is er gestart met een integrale samenwerking met Maarten Pijnacker Hordijk, de founder van de websites www.bedrijfsgebed.nl en www.christenzijnopjewerk.nl. Maarten is toegetreden tot het bestuur van Stchting Encour en is als vrijwilliger nog steeds actief om de thema’s ‘bidden op je werk’ en ‘Christen zijn op je werk’ onder de aandacht te brengen.

Centrum voor Geloof en Werk

Het Centrum voor Geloof en Werk is een pioniersplek binnen de PKN dat zich richt op het thema geloof en werk. Om elkaar zo effectief mogelijk te steunen is de initiatiefnemer van deze pioniersplek Ruilof van Putten, toegetreden tot het bestuur van Stichting Encour en is Bert den Hertog lid van de Taakgroep CGW en uitvoerder van diverse CGW activiteiten.

IZB

Sinds februari jl. werkt Encour samen met de IZB in het kader van een nieuw discipelschapsprogramma. Met dit programma kunnen kerken twee jaar groeien in geloof en missionaire uitstraling.

SchuldHulpMaatje

Encour werkt samen met vereniging SchuldHulpMaatje voor zover kerken verder toegerust willen worden over het thema bijbels omgaan met je geld.

JobHulpMaatje

Encour werkt samen met Stichting JobHulpMaatje Nederland voor zover kerken toegerust willen worden over het thema bijbels omgaan met werkloosheid.