Encour begeleidingsprogramma “Bijbels omgaan met ons geld” voor kerken

1. Doelstelling begeleidingsprogramma

Een cultuur van financieel discipelschap en vrijgevigheid in de plaatselijke gemeente helpen te ontwikkelen

2. Inhoud begeleidingsprogramma

Het begeleidingsprogramma bestaat uit drie fases (oriëntatie, verdieping en verbreding). Aan het eind van elke fase wordt besloten of er al dan niet doorgegaan wordt naar de volgende fase. Bij aanvang wordt bepaald wat de kernvragen zijn binnen de gemeente. Vervolgens wordt gestart met een aantal studies vanuit de Bijbel. Dit wordt gevolgd door meerdere trainingen om het geleerde ook te kunnen gaan toepassen. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij doelgroepen en (individuele) behoefte. Zo is er per kerk sprake van maatwerk.

Voor een overzicht wordt verwezen naar de bijlage.

3. Tijdpad

Een seizoen: September 2017- Juli 2018

4. Kosten begeleidingstraject

  • We nemen het gemiddelde uurtarief van de plaatselijke fietsenmaker
  • De Encour medewerker houdt alle uren (voorbereiding, reis, aanwezigheid in de gemeente) bij
  • Per kwartaal ontvangt de gemeente een overzicht van gerealiseerde kosten (uren maal tarief)
  • De gemeente bepaalt zelf binnen een maand na ontvangst hoeveel procent zij van de gemaakte kosten willen vergoeden

Niet inbegrepen:

  • Reiskosten
  • Materiaalkosten
  • Trainingskosten per deelnemer van een trainingsdag