Page 1EEN WAKE-UP CALL VOOR KERK, WERK EN SAMENLEVING

Gea Gort
In samenwerking met Mats Tunehag en Monique Fahner

Dit boek biedt handvatten aan ondernemende mensen binnen en buiten de kerk. Mensen die met hun geloof aan de slag willen. Die, door te ondernemen samen met God, hoop en perspectief willen brengen in de wereld. Zowel in ontwikkelingslanden als dichter bij huis, tot in hun eigen wijk. Omdat ze geloven dat de kerk midden in de samenleving behoort te staan.

Business as Mission laat – als eerste in het Nederlands taalgebied – zien hoe een bedrijf positieve verandering in de samenleving kan bewerken. De theorie wordt geïllustreerd met inspirerende praktijkverhalen van zakenmensen, kerkplanters, ontwikkelingswerkers, zending- en kerkleiders, onder wie Gert-Jan Huisman, Johannes van den Akker, Kees de Zwart, Jaap-Jan Verboom, Jan-Willem Aalderink, Georges Dubi, Harm Tomassen, Arleen Westerhof en Piet Brinksma.

‘Dit boek biedt volop inspiratie voor bedrijfsleven en kerk om concreet tot zegen te zijn in het hier en nu’  Lans Bovenberg (hoogleraar Economie Tilburg University)

‘Een nieuw hoofdstuk in het oeroude verhaal over zending’  Stefan Paas (hoogleraar Missiologie en Interculturele Theologie Vrije Universiteit Amsterdam en Missiologie Theologische Universiteit Kampen)

‘God bij alle aspecten van onze bedrijfsvoering betrekken; dat is van belang, want business is mission!’  Wim Kater (CBMC)

‘BAM geeft handvatten om christelijke thema’s lokaal actief uit te dragen’ Walter Willigenburg (oprichter Stichting HiP)

Meer info en verkrijgbaar via  www.geagort.com

  h
www.geagort.com

Auteur en team:
Team Bam Mission
v.l.n.r. Monique Fahner, Gea Gort en Mats Tunehag

Auteur Gea Gort onderzoekt, schrijft en spreekt over missie in de hedendaagse context. De Zweed Mats Tunehag is consultant, en heeft de afgelopen twintig jaar Business as Mission internationaal ontwikkeld. Monique Fahner is politicoloog en specialiseerde zich in vraagstukken over de verhoudingen tussen macht en armoede.

Categorieën: NieuwsThema WERK