Bestuur

Alwin Oerlemans

Voorzitter
Realiseren we ons dat we alles wat we koesteren, ontvangen hebben? Vanuit dit besef willen we bij Encour mensen stimuleren om vanuit dankbaarheid en genoeg te leven. “Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn” (Mattheüs 6:21). Vanuit het bestuur willen we mensen ondersteunen in het leven vanuit een relatie met God en die te betrekken op onze geld-, werk- en tijdsbesteding.

Kees Lugten

Penningmeester
Ik voel me heel erg aangesproken door de boodschap van Encour omdat ik met eigen ogen gezien heb, wat “schulden” voor iemand kunnen betekenen. Om die reden is het verstandig als mensen geleerd wordt om anders met geld omgaan. Het geeft je veel meer “vrijheid”.

Maarten Pijnacker Hordijk

Secretaris en aandachtsveld ‘geloof en werk’.
In mijn werkzame leven ben ik een 'passie' voor 'Gods Koninkrijk op de werkplek' gaan ontwikkelen. Via de websites www.bedrijfsgebed.nl, www.christenzijnopjewerk.nl en www.spoorchristenen.nl geef ik dat gestalte. En op de website www.geloofenwerk.nl en op LinkedIn, Facebook en Twitter post ik ook regelmatig allerlei columns en tips die helpen om ‘licht’ en ‘zout’ te zijn. Ook promoot ik de jaarlijkse 'Themazondag christen-zijn op je werk' in november (altijd na dankdag voor Gewas en Arbeid, dit jaar dus op 7 november 2021), waardoor er in de kerken meer aandacht kan komen voor dit belangrijke thema. Want we zijn wel 1600 uur per jaar met ons werk bezig, maar hebben we daar ooit een preek over gehoord?

Addie van Dalen

Bestuurslid
Het is echt opvallend hoe weinig aandacht er is in kerken en geloofsbeleving voor het omgaan met geld. Terwijl het juist een heel belangrijk thema is voor alle mensen, in de dagelijkse dingen en in dromen voor de toekomst. Dat gebrek aan aandacht is een gemiste kans. Juist vanuit de bijbel en christelijke bronnen op geld reflecteren is niet alleen zinvol, maar ook leuk. Encour wil dit doen en ik draag graag een steentje bij vanuit mijn bestuurdersrol.

Joëlla Opraus

Bestuurslid
Financiën zijn een dagelijks onderdeel van ieders leven. Bij de leuke en de minder leuke momenten. Dat God ook hierin dichtbij je wil zijn, dat mag duidelijk zijn. Toch zijn er een heleboel ‘Hoe?’ vragen die bijna niemand durft te stellen, maar die iedereen wel graag wil weten. Ik hoop dat je hier een plek vindt waar je je veilig voelt om juist die vragen wel te stellen en waar je ook dit gebied verder kunt ontdekken en ontwikkelen. Ik ben dan ook bij dit bestuur, omdat ik je daar graag bij wil helpen, vanuit mijn eigen expertise.

Cora Treuren

Bestuurslid
Genieten van genoeg en royaal leven klinken mogelijk als twee tegenpolen, maar gebaseerd op Bijbelse principes zijn het eigenlijk synoniemen. Echt genieten lijkt in de praktijk toch best lastig en is misschien wel confronterend. Wat is genoeg? Wie bepaalt wat genoeg is? Wat kost mij dat? Hoe kan dat dan ook nog als royaal leven voelen? Encour wil mensen uitnodigen om te genieten van het genoeg en royaal te gaan leven. Als onderdeel van het bestuur wil ik daar mijn bijdrage aan leveren door vooral ook te kijken wat Encour kan betekenen voor de kerk in Nederland.

Myrthe Jongsma

Bestuurslid
Ik ben Myrthe, mijn aandachtsgebied als bestuurslid van Encour is de doelgroep studenten. Ik geloof juist dat het van essentieel belang is om in deze fase, een fase dat je veel belangrijke levens maakt, ook na te denken over hoe je geld wilt besteden. Leren wat genoeg geld betekent of hoe je God ook met geld kan dienen juist als je (nog) niet veel te besteden hebt!