over encour

Wat wij zien

We zien om ons heen dat ieder mens op zoek is naar levensgeluk maar dat lang niet altijd bereikt. Dit kan veroorzaakt worden door de druk van financiële zorgen, de eeuwige wens naar meer of de prestatiedruk op je werk. Geld, werk en tijd zijn doelen op zichzelf geworden in plaats van middelen die bijdragen aan ons levensgeluk. Dit zorgt voor individualisme en egoïsme en gaat ten koste van onze relatie met onze medemens en ons eigen geluk.

Doelstelling

Stichting Encour heeft als doelstelling om mensen de bijbelse principes rondom omgang met geld te onderwijzen, hen deze principes te laten toepassen in hun eigen leven en deze principes door te laten geven aan anderen. Dit wil Stichting Encour bereiken door financiële discipelen zelf te trainen en hen vervolgens ook zo op te leiden dat zij zelf ook weer andere mensen kunnen trainen.

Visie en missie

We geloven dat Jezus ons leert om ons volledige vertrouwen op God te stellen. Dit bevrijd ons van onze zorgen, ons verlangen naar ‘meer’ en onze prestatiedruk. Dat geeft financiële en geestelijke rust.

Daarom willen wij samen met anderen ontdekken wat de bijbel ons vertelt over het thema geld. Ons verlangen is om mensen te ondersteunen in het leven vanuit een relatie met God gecombineerd met het thema ‘geld’.

Werkwijze

Stichting Encour helpt mensen die geïnteresseerd zijn in het thema ‘bijbels omgaan met geld’. Stichting Encour hanteert het volgende stappenplan voor geïnteresseerden.