Weekthema: Liefhebben als Jezus

UIT DE BIJBEL – Johannes 15:4
Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.

Heel veel gelijkenissen van Jezus zijn verankerd in de natuur. In de schepping vinden wij veel goddelijke principes terug. Dat is ook hier het geval. In Christus zijn impliceert vrucht dragen en als we met Hem verbonden zijn brengt dat maar één vrucht voort: de vrucht van de heilige Geest.

UIT HET LEVEN
Jantje Appel vond dat hij wel lang genoeg aan de tak had gehangen. Waarom was hij overigens een appel en geen peer? Die waren veel sappiger! “Gekkie” zeiden zijn broertjes en zusjes om hem heen,”je hangt aan een appelboom, dan kun je toch geen peer zijn!”. “Voor mij is het wel mooi zo”, zei Jantje, ”ik word een afvallige!” “NEEN, niet doen!”, riep de rest in koor, ”je bent nog niet rijp”. Jantje trok zo hard hij kon aan zijn steel, maar hij kon zich niet loswrikken. Toen begon hij hard heen en weer te slingeren; zo hard dat de boom er van ging schudden. “He Jantje, hou je even gedeisd”,  zei de boomstam. “Maak er geen knoeiboel van”, schreeuwde Karel van boven. Te laat. Plof, daar viel Jantje. De rest van het verhaal laat zich raden. Een relaas van verderf en ondergang. Zelfs de varkens moesten niets van die onrijpe appel hebben.
De natuur maakt het duidelijk. De vruchten worden bepaald door de stam waar deze uit voort komen. Aan een appelboom appels en vica versa. Aan een wijnstok groeien druiven, die vreugde en verfrissing voortbrengen. Onder de juiste omstandigheden is de groei vanzelfsprekend. Jezus gebruikt dit alom bekende groeiproces om te duiden, dat onze verbondenheid met Hem onwillekeurig de juiste vrucht zal voortbrengen. In Galaten 5:22 wordt deze beschreven als de vrucht van de heilige Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Let op: ook in de grondtekst staat “vrucht” in enkelvoud! Alle genoemde aspecten groeien gezamenlijk op, zoals bij de moten van een sinaasappel. Beeldt u eens in, dat we elkaar zegenen met al deze aspecten van de vrucht van de heilige Geest. Zou het koninkrijk Gods dan niet zichtbaar worden onder ons? Laten we elkaar dan zo liefhebben, zoals Jezus dat ons heeft voorgedaan. Als we de juiste Weg zijn ingeslagen (bekering) en doen wat Jezus zegt (discipelschap), dan komt de vrucht vanzelf. Zolang we maar innig met Hem verbonden blijven.

UITSPRAAK
De palmboom wil maar groeien,
haar takken hemelwaarts,
met uitgespreide armen,
ver weg van al het aards.
De ceder overtreft haar,
nóg verder naar het licht,
het is of zij als ’t ware,
steeds meer op God zich richt.
De adelaar zweeft hoger,
de warme zon haar doel,
ver boven wind en stormen,
weg van het aards gewoel.
Zo mogen al Gods kinderen,
vruchtbaar leven, fris en groen
en bij ’t klimmen van de jaren,
voor de jeugd niet onderdoen.
Bron: gedicht van Aagje Lingen – www.gedichtensite.nl

UITDAGING
De opdracht is dit keer vooral voor niet-tuinders, zoals ik. Maar iedereen met groene vingers mag hier natuurlijk ook aan meedoen. Ga eens bewust wat telen, in de tuin of bijvoorbeeld aardbeienplantjes in potten op een balkon of terras. Kun je bij je thuis niet naar buiten, kweek dan een kruidenplantje. Op het internet vind je wel hoe je dit moet doen. Volg de groei bewust en mediterend. Vergelijk dit met jouw eigen geestelijke groei. Je zult zien hoe extra lekker de vruchten of kruiden smaken als het groeiproces is voltooid. Groei ze!

Auteur: Paul van der Laan

Wil je meer weten over deze 40 dagen kalender en hoe je hier zelf een vervolg aan kunt geven in je eigen leven? Klik dan hier.